ANGEBOT FRIEIER GRUNDSTÜCKE
Aktuelle Ausdehnung freier Fläche: mehr als 130 ha
Preis pro m2: 340 Kronen (cca €12.4, $17.1)
Die Flächengliederung auf der interaktiven Karte ist nur ein illustrierter Lösungsansatz, die Flächen können immer nach dem Bedarf der Investoren verteilt werden.
Mapa

AFSI Europe s.r.o.

Investor se zabývá výrobou olejových
a palivových filtrů pro stavební stroje
Caterpillar.

Nemak Czech Republic s.r.o.

Na ploše působí dva výrobci hliníkových
komponentů a odlitků pro automobily, společnosti
Nemak Czech Republic s.r.o. a STARCAM s.r.o.

ALEVEN MOST a.s.

Jedná se o developerský projekt společnosti ALEVEN MOST a.s.
V areálu působí společnost RAI MOST s.r.o., která je výrobcem
povrchů palubních desek a dveřních panelů osobních automobilů.

PLOCHA O

Rozloha: 0,9 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících i rušících. Pozn.: Vhodná plocha
pro vybudování zázemí zóny jako např. čerpací stanice PHM, odstavné parkoviště pro kamiony

PLOCHA M

Rozloha: 23,8 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Fotovoltaické elektrárny
a jejich napojení.

PLOCHA H

Rozloha: 7,2 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA G

Rozloha: 20,6 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA J

Rozloha: 10,5 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA B

Rozloha: 2,0 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb
nerušících i rušících.

PLOCHA L

Rozloha: 14 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA K

Rozloha: 31,7 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA C

Rozloha: 19,7 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb
nerušících i rušících.

PLOCHA E

Rozloha: 4,9 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb
nerušících i rušících.

Mapa

Die Strategische Industriezone Joseph gehört mit ihrer Ausdehnung zu den größten Zonen in der Tschechischen Republik. Besitzer der Grundstücke ist die Stadt Most. Die Grundstücke werden ab der Größe 2,5 ha angeboten. Die Gesamtfläche der Industriezone ist 196 ha. Für das ganze Gebiet gilt ein genehmigter Raumplan, nach dem das Gebiet für die Industrieproduktion definiert ist.