NABÍDKA VOLNÝCH POZEMKŮ
Aktuální rozloha volných ploch: více než 130 ha
Cena za m2: 340 Kč
Jednotlivé plochy a jejich situační řešení na interaktivní mapě je pouze ilustrativní, plochy mohou být rozděleny vždy dle potřeb investorů.
Mapa

AFSI Europe s.r.o.

Investor se zabývá výrobou olejových
a palivových filtrů pro stavební stroje
Caterpillar.

Nemak Czech Republic s.r.o.

Na ploše působí dva výrobci hliníkových
komponentů a odlitků pro automobily, společnosti
Nemak Czech Republic s.r.o. a STARCAM s.r.o.

ALEVEN MOST a.s.

Jedná se o developerský projekt společnosti ALEVEN MOST a.s.
V areálu působí společnost RAI MOST s.r.o., která je výrobcem
povrchů palubních desek a dveřních panelů osobních automobilů.

PLOCHA O

Rozloha: 0,9 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících i rušících. Pozn.: Vhodná plocha
pro vybudování zázemí zóny jako např. čerpací stanice PHM, odstavné parkoviště pro kamiony

PLOCHA M

Rozloha: 23,8 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Fotovoltaické elektrárny
a jejich napojení.

PLOCHA H

Rozloha: 7,2 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA G

Rozloha: 20,6 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA J

Rozloha: 10,5 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA B

Rozloha: 2,0 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb
nerušících i rušících.

PLOCHA L

Rozloha: 14 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA K

Rozloha: 31,7 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb nerušících
i rušících. Preferovanými jsou záměry méně rušící výroby.

PLOCHA C

Rozloha: 19,7 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb
nerušících i rušících.

PLOCHA E

Rozloha: 4,9 ha
Cena: 340 Kč/m2
Přípustné využití: Objekty průmyslu, výroby a služeb
nerušících i rušících.

Mapa
Strategická průmyslová zóna Joseph patří rozlohou k největším průmyslovým zónám v České republice. Vlastníkem pozemků je statutární město Most. Nabízeny jsou pozemky od velikosti 2,5 ha. Celková rozloha průmyslové zóny je 196 ha. Pro celé území je schválený územní plán, podle kterého je toto území vymezeno pro průmyslovou výrobu.