PROČ INVESTOVAT PRÁVĚ V SPZ JOSEPH?
SPZ Joseph je připravena po všech stránkách a investorům má co nabídnout. Potenciální investory bude zajímat značná úspora investičních i provozních nákladů. Zóna leží v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU. Za zmínku stojí i dostupná a kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě aktivní podpora a bezbariérová komunikace ze strany vedení města Mostu.

Fotoalba/smes/technicka_infrastruktura.jpg
 

kvalitní technická infrastruktura

Strategická průmyslová zóna Joseph disponuje velmi kvalitní technickou infrastrukturou, která vyhoví i projektům náročnějším na kapacitu inženýrských sítí. Nadstandardní je nabídka elektrické energie a také nejmodernější řešení odvedení odpadních vod ze zóny výtlakem splaškových vod, které zvýšilo kapacitu splaškové kanalizace až na 4500 EO.

Elektrická energie: 70 MW/22 kV
Plyn: VTL plyn DN 200 vč. regulační stanice plynu 6000 m3/hod. Možné zvýšení kapacity regulační stanice plynu dle požadavků investora na 20 000 m3/hod.
Pitná voda: DN 225 vč. čerpací stanice a vodojemu o objemu 200 m3 s průměrným odběrem 21,6 m3/hod.
Užitková voda: 104,2 m3/hod. Možné zvýšení kapacity až do 252 m3/hod.
Splašková kanalizace: DN 300. Od roku 2012 došlo ke zvýšení kapacity na 4500 EO.
Dešťová kanalizace: DN 1200, 800, 500
Optická telekomunikační přípojka