MĚSTO MOST…vhodné pro vaše investice, vhodné pro život
Město Most, bylo vždy díky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest, významným kulturním, ale hlavně obchodním centrem ústeckého regionu. V současnosti město nadále profituje z výhodné geografické polohy, blízkosti hlavního města Prahy a i hraničních přechodů se Spolkovou republikou Německo. Město Most má bohaté zkušenosti s přímými zahraničními investicemi a podpora příchozích investorů je zakotvena i v Programu rozvoje města Mostu. 

 

Most – Město zelené…

Město Most je známé zejména těžebním průmyslem. Bývalé těžební jámy se díky rekultivacím změnily na nejmodernější sportovní a rekreační areály a město Most má nyní množství parků, arboret, platanových a sakurových alejí, vinic, ozdobných keřů, travnatých míst a nově zrekultivovaných a zalesněných ploch. Jen vysoké, ekologicky odsířené komíny, poukazují na průmyslový ráz tohoto místa.
Mostecká zrekultivovaná krajina nabízí svým obyvatelům rekreační plochy a turistům zajímavé a unikátní turistické cíle.
 

Most – Podporuje VZDĚLÁNÍ…

Regionální školy a univerzity intenzivně komunikují s místními podnikatelskými subjekty a rozvíjí takové studijní programy, které studenty vybaví dovednostmi, přímo "na míru" konkrétnímu požadavku investora. Tato spolupráce příznivě ovlivňuje ekonomický růst regionu, zaměstnanost i nabídku kvalifikované pracovní síly potenciálním investorům.

Díky podpoře EU, státu a kraje bylo v Mostě také vytvořeno Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro CNC technologie - moderní  technologické centrum, které vzdělává studenty ve strojírenských oborech za použití nejmodernějších zařízení.  
Kvalifikované absolventy může potenciálním investorům nabídnout i 12 středních odborných škol s technickým i průmyslovým zaměřením (Střední škola technická, Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště LIVA, Střední odborná škola InterDACT a 7 dalších) či 5 škol vysokých.

 

Most – město adrenalinové…

AUTODROM

Autodrom Most je závodní okruh ve městě Mostě, který vznikl rekultivací bývalé důlní výsypky. Představuje jeden ze 4 zdejších dromů AQUAdrom, Aerodrom a Hipodrom. Autodrom slouží nejen závodům automobilů, trucků, motocyklů, ale i ke zkušebním jízdám vyvíjených vozů Součástí areálu autodromu je i výcvikový areál Polygon, kde se pořádají kurzy bezpečné jízdy, zdokonalovací výcvik řidičů motocyklů, osobních a nákladních automobilů, autobusů i speciální techniky.

AQUADROM

AQUAdrom je vodní park, který otevřel své brány v prostoru bývalého termálního koupaliště. Tobogány, divoká řeka, dětský bazének se soustavou chrličů vody, dětský bazén pro výuku, masážní trysky, lezecká síť nad vodou a další atrakce lákající návštěvníky ze širokého okolí.

HIPODROM

Hipodrom Most pořádá pravidelné dostihové dny (6 hlavních dostihů za sezónu). Kromě toho se jezdí parkurové závody a pořádají se zde četné kulturní akce. Hipodrom patří mezi špičková závodiště v republice. V roce 2008 byla vybudována kolem dostihového závodiště in-line dráha, která splňuje parametry dle požadavků asociace in-line bruslařů pro pořádání závodů. Ročně navštíví Hipodrom přes jedno sto tisíc návštěvníků.