PROČ INVESTOVAT PRÁVĚ V SPZ JOSEPH?
SPZ Joseph je připravena po všech stránkách a investorům má co nabídnout. Potenciální investory bude zajímat značná úspora investičních i provozních nákladů. Zóna leží v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU. Za zmínku stojí i dostupná a kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě aktivní podpora a bezbariérová komunikace ze strany vedení města Mostu.

Fotoalba/smes/cena.jpg

Příznivá cena pozemků

Cena pozemků je vzhledem ke kvalitě technické infrastruktury a dalších služeb příznivá – činí 370 Kč/m2.
Dále je městem poskytnuta sleva investorovi, v případě splnění podmínek, až do výše 100% částky uhrazené za pronájem pozemků, který investor platí před uzavřením kupní smlouvy – do doby kolaudace stavby.