PROČ INVESTOVAT PRÁVĚ V SPZ JOSEPH?
SPZ Joseph je připravena po všech stránkách a investorům má co nabídnout. Potenciální investory bude zajímat značná úspora investičních i provozních nákladů. Zóna leží v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU. Za zmínku stojí i dostupná a kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě aktivní podpora a bezbariérová komunikace ze strany vedení města Mostu.

Fotoalba/smes/prac_sila.jpg  

Dostupná, levná a kvalifikovaná pracovní síla

Město Most má dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti v ČR, a proto nevznikají mosteckým zaměstnavatelům problémy v oblasti získávání nových zaměstnanců. Podle referencí od investorů, kteří v současné době ve strategické průmyslové zóně Joseph působí, jsou mostečtí zaměstnanci loajální a zaměstnavatelé nemají problémy spojené s fluktuací.

Díky nízké fluktuaci (do 2%) investor ušetří náklady na zaškolování nových zaměstnanců. Náklady investorů šetří i fakt, že průměrná mzda v regionu patří dlouhodobě mezi nejnižší z ČR.
Mostecký region má bohatou průmyslovou tradici. Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím na Mostecku je energetický průmysl – těžba hnědého uhlí, významný je i chemický průmysl a dále strojírenský průmysl. Ve strategické průmyslové zóně Joseph se většina umístěných společnosti zaměřuje na produkci v automobilovém průmyslu – vyrábí komponenty a náhradní díly pro automobily či stavební stroje (Nemak Czech Republic s.r.o., STARCAM s.r.o., RAI Most s.r.o., AFSI Europe s.r.o., HI-LEX Czechia s.r.o., Feintool System Parts Most s.r.o.). Dalším investorem a významným zaměstnavatelem v zóně mimo automotive je společnost Yankee Candle s.r.o. a další, jako např. BLANCO Czechia, s.r.o., FIBRAN s.r.o., AccuMetal s.r.o., své záměry v zóně připravují.