PROČ INVESTOVAT PRÁVĚ V SPZ JOSEPH?
SPZ Joseph je připravena po všech stránkách a investorům má co nabídnout. Potenciální investory bude zajímat značná úspora investičních i provozních nákladů. Zóna leží v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU. Za zmínku stojí i dostupná a kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě aktivní podpora a bezbariérová komunikace ze strany vedení města Mostu.

Fotoalba/smes/podpora_investora.jpg

aktivní a profesionální podpora INVESTORA

Jasně, přehledně a co nejjednodušeji stanovené postupy celého procesu implementace investora do průmyslové zóny zaručují investorovi minimalizaci administrativních bariér po celou dobu tohoto procesu a rychlejší zahájení provozu. Vedení města i management zóny je připraven investorovi poskytnout maximální podporu.

Garance vztahu obchodních partnerů nikoliv vztahu úředník – klient.
Minimalizace administrativních bariér.
Aktivní komunikace a podpora v mnoha oblastech.