PROČ INVESTOVAT PRÁVĚ V SPZ JOSEPH?
SPZ Joseph je připravena po všech stránkách a investorům má co nabídnout. Potenciální investory bude zajímat značná úspora investičních i provozních nákladů. Zóna leží v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU. Za zmínku stojí i dostupná a kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě aktivní podpora a bezbariérová komunikace ze strany vedení města Mostu.

Fotoalba/smes/nejvyhodnejsi_podminky.jpg

nejvýhodnější podmínky pro získání investičních pobídek a dotací

SPZ Joseph leží v jednom z 8 regionů České republiky nejvíce postižených nezaměstnaností (viz mapa regionů nejvíce postižených nezaměstnaností region A) a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování právě v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU.

Fotoalba/smes/Mapka%20lokalit%20s%20nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20podporou.jpgNapř. investor z oblasti zpracovatelského průmyslu či centra strategických služeb může obdržet hmotnou podporu na tvorbu nových pracovních míst nebo podporu na školení a rekvalifikaci – v obou případech patří Most mezi regiony s nejvyšší podporou. Pro získání investičních pobídek je v mosteckém regionu nejnižší hranice minimální výše investice, hranice minimálního krytí vlastním kapitálem a také nejnižší minimální procento povinné investice do strojů z celkové výše investice.

Management SPZ Joseph je připraven zprostředkovat investorovi kompletní podporu při vyhledávání i následném zajišťování dotací, grantů a pobídek.