PROČ INVESTOVAT PRÁVĚ V SPZ JOSEPH?
SPZ Joseph je připravena po všech stránkách a investorům má co nabídnout. Potenciální investory bude zajímat značná úspora investičních i provozních nákladů. Zóna leží v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU. Za zmínku stojí i dostupná a kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě aktivní podpora a bezbariérová komunikace ze strany vedení města Mostu.

Fotoalba/smes/aftercare.jpg


AfterCare – následná péče o investory

Nezapomínáme na péči o již umístěné investory – samozřejmostí je AfterCare. Práce manažerů průmyslové zóny nekončí s uskutečněním investice, s investory pracujeme a komunikujeme i po jejich definitivním umístění v PZ. V pravidelných intervalech zjišťujeme spokojenost investorů v zóně a monitorujeme jejich požadavky. Dokážeme proto rychle a pružně reagovat na jejich potřeby a poskytnout podporu zejména v těchto oblastech:

Podpora v oblasti lidských zdrojů,
podpora spolupráce s úřadem práce a při jednání s jinými institucemi,
zprostředkování podpory při vyhledávání dotačních příležitostí, čerpání investičních pobídek a spolufinancování projektů ze strukturálních fondů EU,
rozvoj spolupráce s místními středními a vysokými školami nebo např. s Krajským vzdělávacím střediskem strojírenství pro NC technologie,
město zajišťuje přesun zaměstnanců městskou hromadnou dopravou (cca 15 minut z Mostu) v návaznosti na potřeby investora,
je zajištěna údržba zóny, čištění komunikaci, odklízení sněhu, odvoz veřejného odpadu, údržba zeleně apod.