PROČ INVESTOVAT PRÁVĚ V SPZ JOSEPH?
SPZ Joseph je připravena po všech stránkách a investorům má co nabídnout. Potenciální investory bude zajímat značná úspora investičních i provozních nákladů. Zóna leží v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU. Za zmínku stojí i dostupná a kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě aktivní podpora a bezbariérová komunikace ze strany vedení města Mostu.

Fotoalba/smes/vyhodna_poloha.jpg


Výhodná poloha zóny, dopravní napojení

SPZ Joseph má strategickou polohu blízko hranic se SRN. Nedaleko je i hlavní město Praha. Zóna je situována v těsné blízkosti mezinárodní a rychlostní komunikace.

Česká republika
Ústecký kraj (836 200 obyvatel)
Město Most (67 500 obyvatel)
 
Zóna přiléhá k silnici první třídy I/27 Most – Žatec - Plzeň
Rychlostní komunikace R7 Praha – Chomutov – Hora sv. Šebestiána /Reitzenhain (SRN) (4 km)
Mezinárodní silnice E 442 Karlovy Vary – Most – Ústí n. L. (8 km)
Dálnice D8 Praha – Drážďany (35 km) – Lovosice
 
Železniční stanice 10 km
Veřejné vnitrostátní letiště Most 10 km
Mezinárodní letiště Praha 73 km
Letiště s mezinárodním statutem 9 km od zóny – Pesvice.
 
Hranice se SRN 30 Km
Hlavní město Praha 80 km.