PROČ INVESTOVAT PRÁVĚ V SPZ JOSEPH?
SPZ Joseph je připravena po všech stránkách a investorům má co nabídnout. Potenciální investory bude zajímat značná úspora investičních i provozních nákladů. Zóna leží v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a to znamená soustředěnou podporu státu. Investování v SPZ Joseph umožní investorům získat ty nejvýhodnější podmínky při získávání investičních pobídek či dotací ze strukturálních fondů EU. Za zmínku stojí i dostupná a kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě aktivní podpora a bezbariérová komunikace ze strany vedení města Mostu.

Fotoalba/smes/velci_investori.jpg


Zkušenosti s umístěním velkých investorů

V SPZ Joseph úspěšně působí společnosti Nemak Czech Republic s.r.o., Starcam, s.r.o., RAI MOST s.r.o. a AFSI Europe, s.r.o. Jejich implementace do zóny proběhla bez problémů a s výběrem zóny pro umístění svého záměru jsou investoři spokojeni:

Většina našich výrobků směřuje do Belgie a je poměrně jednoduché dodávat tam naše výrobky z průmyslové zóny Joseph. Tato zóna nabízí také další výhody jako například kvalitní pracovníky, dopravní infrastrukturu a intenzivní spolupráci s místní samosprávou.
Jeff Stierman, generální ředitel AFSI

"Společnost Nemak Czech Republic s.r.o. působí v průmyslové zóně Joseph již několik let a s tímto umístěním jsme spokojeni. Tato zóna nám umožňuje výrobu hliníkových hlav válců motorů pro automobilový průmysl a renomované zákazníky, kterými jsou v současné době Volvo a Jaguar. Výhodou je dostatek kvalifikované pracovní síly, nízká fluktuace, dobrá dopravní dostupnost zóny, technická infrastruktura a v neposlední řadě podpora místní samosprávy."
Alejandro Cedillo, manažer závodu Nemak